Lockout- en tagout-procedures beschermen werknemers tegen letsel als er tijdens onderhoud onverwachts wordt opgestart. Testen en onderhoud van elektrische apparatuur moeten regelmatig worden uitgevoerd om de veiligheid te garanderen. Cursus nen 3140 veiligheidstraining benadrukt dat alle stopcontacten in het gebouw veiligheidsafdekkingen moeten hebben wanneer ze niet in gebruik zijn. Dit verkleint het risico dat werknemers worden blootgesteld aan elektrische schokken. Cursus nen 3140 Veiligheidstraining moedigt werknemers aan om zich te concentreren op de stopcontacten om ervoor te zorgen dat ze niet worden overladen met te veel aangesloten items.

Tijdens de training is het belangrijk om werknemers te leren hoe ze een elektrische brandwond moeten aankleden. Ze moeten ook de procedures leren die moeten worden gevolgd als iemand vastzit aan een levende elektrische stroom. Gezondheids- en veiligheidstraining suggereert dat u in een dergelijke situatie de stroombron moet vinden en de elektrische stroom onmiddellijk moet uitschakelen. Als u niet in de positie bent om de elektrische stroom af te sluiten, kunt u alles van hout gebruiken om de persoon weg te duwen van de elektrische stroom. Nu u het belang van cursus nen 3140 elektrische veiligheid heeft ingezien, moet u in een aantal veiligheidsreferentiematerialen investeren om uw gezondheids- en veiligheidstrainingen succesvol uit te voeren.